Sunday, 2 April 2023
Biệt thự tây nam linh đàm
 

BÁN BIỆT THỰ TT6D TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM - Phụ Trách Dự Án: 0936. 663. 911

Bán Biệt thự TT6D ký trực tiếp với HUD


PHỐI CẢNH BIỆT THỰ TT6 TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM

Chúng tôi độc quyền phân phối biệt thự TT6D Tây Nam Hồ Linh Đàm với thông tin cụ thể như sau:

- Ô số 1:

+Diện tích 238,9m2.
+ Ô góc 2 mặt đường rộng 11,5m.
+ Hướng Tây Bắc và Đông Bắc.
+ Thiết kế kiểu biệt thự song lập.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Giá gốc hợp đồng 12,127 tỷ.

- Ô số 2:

+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Đông Bắc.
+ Đường 11,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,443 tỷ.

- Ô số 3:

+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Đông Bắc.
+ Đường 11,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,443 tỷ.

- Ô số 4:

+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Đông Bắc.
+ Đường 11,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,443 tỷ.

- Ô số 5:

+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Đông Bắc.
+ Đường 11,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,124 tỷ.

- Ô số 6:

+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Đông Bắc.
+ Đường 11,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 7:

+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Đông Bắc.
+ Đường 11,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 8:

+ Diện tích 197,5m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Đông Bắc và Đông Nam.
+ Ô góc 2 mặt đường 11,5m.
+ Thiết kế kiểu biệt thự song lập.
+ Căn đẹp View vườn hoa.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 10,225 tỷ.

- Ô số 9:

+ Diện tích 197,5m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam và Đông Nam.
+ Đường 11,5m và 13,5m.
+ Thiết kế kiểu biệt thự song lập.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 10,225 tỷ.

- Ô số 10:

+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam.
+ Đường 13,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 11:

+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam.
+ Đường 13,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 12:

+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam.
+ Đường 13,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 14:

+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam.
+ Đường 13,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 15:

+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam.
+ Đường 13,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 16:

+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam.
+ Đường 13,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 17:

+ Diện tích 201,4m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam và Tây Bắc.
+ Căn góc 2 mặt đường 13,5m và 15,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 10,390 tỷ.

Bán Biệt thự TT6D ký trực tiếp với HUD

 

VỊ TRÍ BIỆT THỰ TT6D TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM
Bán Biệt thự TT6D ký trực tiếp với HUD
 
Bán Biệt thự TT6D ký trực tiếp với HUD
 
Phụ trách dự án: 0936.663.911