Sunday, 2 April 2023
Biệt thự tây nam linh đàm
 


BÁN BIỆT THỰ TT6 TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM

Phụ Trách Dự Án: 0936.663.911

Bán biệt thự TT6D Tây nam linh đàm giá gốc


PHỐI CẢNH BIỆT THỰ TT6 TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM

Chúng tôi độc quyền phân phối biệt thự TT6D Tây Nam Hồ Linh Đàm với thông tin cụ thể như sau:
- Ô số 1 : +Diện tích 238,9m2.
+ Ô góc 2 mặt đường rộng 11,5m.
+ Hướng Tây Bắc và Đông Bắc.
+ Thiết kế kiểu biệt thự song lập.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Giá gốc hợp đồng 12,127 tỷ.

- Ô số 2: + Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Đông Bắc.
+ Đường 11,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,443 tỷ.

- Ô số 3: + Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Đông Bắc.
+ Đường 11,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,443 tỷ.

- Ô số 4: + Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Đông Bắc.
+ Đường 11,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,443 tỷ.

- Ô số 5: + Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Đông Bắc.
+ Đường 11,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,124 tỷ.

- Ô số 6: + Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Đông Bắc.
+ Đường 11,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 7: + Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Đông Bắc.
+ Đường 11,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 8: + Diện tích 197,5m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Đông Bắc và Đông Nam.
+ Ô góc 2 mặt đường 11,5m.
+ Thiết kế kiểu biệt thự song lập.
+ Căn đẹp View vườn hoa.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 10,225 tỷ.

- Ô số 9: + Diện tích 197,5m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam và Đông Nam.
+ Đường 11,5m và 13,5m.
+ Thiết kế kiểu biệt thự song lập.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 10,225 tỷ.

- Ô số 10:+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam.
+ Đường 13,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 11:+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam.
+ Đường 13,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 12:+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam.
+ Đường 13,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 14:+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam.
+ Đường 13,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 15:+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam.
+ Đường 13,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 16:+ Diện tích 200m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam.
+ Đường 13,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 9,733 tỷ.

- Ô số 17:+ Diện tích 201,4m2.
+ Diện tích xây dựng 80m2 x 3,5 tầng.
+ Hướng Tây Nam và Tây Bắc.
+ Căn góc 2 mặt đường 13,5m và 15,5m.
+ Hợp đồng trực tiếp với HUD.
+ Cuối năm 2013 bàn giao nhà.
+ Giá gốc hợp đồng 10,390 tỷ.

Bán biệt thự TT6D Tây nam linh đàm giá gốc


VỊ TRÍ BIỆT THỰ TT6D TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM

mau-biet-thu-m5
MẪU HỢP ĐỒNG BIỆT THỰ TT6D TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
NHÀ XÃ HỘI – HUD.VN

Số: ……/HĐCN-HUD.VN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

(DỰ THẢO)
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở
Ô số: 14 Lô TT6C tại Dự án Khu Đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm
Địa điểm: Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội
Căn cứ:

1.Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2.Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

3.Luật kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

4.Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

5.Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;

6.Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản;

7.Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2008/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản;

8.Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;

9.Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND ngày 29/5/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 địa điểm Cụm Bằng A phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai và thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì;

10.Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi 492.841m2 đất tại Cụm Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai và thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì; giao cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Bộ Xây Dựng) để đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm;

11.Thông báo số 233/HD-TBHĐTV ngày 09/9/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (nay là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị - HUD) về chủ trương ủy quyền cho các Công ty thành viên thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở thấp tầng, cao tầng tại dự án Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm;

12.Hợp đồng số 424/HĐ-HUD ngày 03/11/2011 ký kết giữa Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (nay là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị - HUD) với Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Phát triển Nhà và Đô thị (Nay là Công ty cổ phần Phát triển Nhà xã hội – HUD.VN) về việc ủy quyền thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án xây dựng nhà ở thấp tầng TT6-C và TT6-D tại lô đất TT6 thuộc dự án Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

13.Công văn số 2524/NQ-HĐTV ngày 17/07/2012 của Hội đồng Thành viên tập đoàn HUD (nay là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị - HUD) về việc chấp thuận đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở thấp tầng TT6C,TT6D dự án Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

14.Quyết định số 233/QĐ-HĐQT ngày 20/7/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nhà xã hội - HUD.VN về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở thấp tầng TT6C, TT6D Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

15.Công văn số 2025/HUD-HĐTV ngày 19/6/2013 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty HUD về việc Chấp thuận phương án kinh doanh nhà ở thấp tầng TT6C,TT6D dự án Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội theo tờ trình số 195/TTr-NĐD ngày 04/6/2013 của Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD.VN;

16.Nghị quyết số 235/NQ-HĐQT ngày 15/7/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty HUD.VN về việc phê duyệt Phương án kinh doanh điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu nhà ở thấp tầng TT6-C và TT6-D Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

17.Biên bản bàn giao hồ sơ pháp lý, mặt bằng tọa độ mốc giới địa chính xây dựng công trình Nhà ở thấp tầng TT6-C, TT6-D Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội ngày 14/12/2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 và Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Phát triển Nhà và Đô thị (nay là Công ty cổ phần Phát triển Nhà xã hội - HUD.VN);

18.Thông báo số ............... ngày ..... /...../2013 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc xác nhận Công ty cổ phần Phát triển Nhà xã hội - HUD.VN đã hoàn thành việc xây dựng phần móng nhà tại dự án nhà ở thấp tầng TT6C, TT6D Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

19.Giấy Ủy quyền số 241/GUQ-TGĐ ngày 15/7/2013 của Tổng giám đốc Công ty HUD.VN cho Phó Tổng giám đốc Lê Sỹ Cường về việc thay mặt Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở với khách hàng tại lô đất TT6C và TT6D thuộc dự án Khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

20.Hợp đồng dịch vụ bán nhà ở số 04/HĐUQ ngày 7/5/2013 giữa Công ty cổ phần phát triển Nhà Xã hội - HUD.VN và Sàn giao dịch bất động sản HUD;

21.Đơn đăng ký mua nhà ngày......tháng.......năm 2013 của: Ông/Bà ........................ ..........và kết quả giao dịch tại Sàn giao dịch bất động sản HUD.

Hôm nay, ngày tháng năm 2013, chúng tôi gồm:

I.BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ XÃ HỘI – HUD.VN

+ Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà 21 Kim Đồng – Hoàng Mai – Hà Nội

+ Điện thoại : (04) 36686616

+Tài khoản : 05411 3668 3668 – Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Thăng Long;

+ Mã số thuế : 0102569229

+ Đại diện là : Ông

+ Chức vụ :

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

+ CMND: Cấp ngày: tại

+ Hộ khẩu thường trú:

+ Địa chỉ liên hệ :

+ Điện thoại: CQ: NR:

+ Và Vợ (Chồng) là:

+ CMND: Cấp ngày:

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Ô số 14 Lô TT6C, khu Đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Với mục đích của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở này, các từ dưới đây được hiểu theo nghĩa đã được chỉ định, ngoại trừ trường hợp phạm vi ngữ cảnh của từ yêu cầu hiểu theo nghĩa khác:

1."Dự án" là Dự án Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.

2."Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở" là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định.

3."QSHNƠ & QSDĐƠ" là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

4."Nhà xây thô" là nhà được xây dựng phần móng; cột - khung chịu lực, sàn - mái bằng bê tông cốt thép, xây dựng tường bao quanh, xây dựng hàng rào theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

5."Bên" có nghĩa là Bên A hoặc Bên B.

6."Các bên" có nghĩa là cả hai Bên.

7."Ngày" là các ngày trong tuần, bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết.

ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý chuyển nhượng QSHNƠ & QSDĐƠ và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng QSHNƠ & QSDĐƠ tại Dự án khu Đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội với những đặc điểm được mô tả dưới đây:

- Loại nhà
Nhà biệt thự
- Ký hiệu ô đất
Ô số 14 – Lô TT6C
- Mẫu nhà xây thô
M5
- Diện tích ô đất
201,8 m2
- Diện tích sàn xây dựng
316,62 m2

(Diện tích ô đất được xác định theo số liệu thực tế khi bàn giao nhà. Hai bên thống nhất sẽ bàn giao và tiếp nhận ô đất, nhà xây thô theo hình dáng và kích thước thực tế).

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Giá trị hợp đồng bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, giá trị xây dựng công trình.
3.1 Đơn giá:
+ Đơn giá chuyển giao đất có hạ tầng:
41.192.438 đ/m2
+ Đơn giá xây dựng công trình: <div >3.408.037 đ/m2
+ Đơn giá xây dựng hàng rào:
1.856.464 đ/m

<div >3.2 Giá trị hợp đồng:

a. Giá trị chuyển giao đất có hạ tầng (tạm tính):
201,8 m2 x
41.192.438 đ/m2
=
8.312.633.988 đồng
b. Giá trị nhà xây thô:
316.62 m2 x
3.408.037 đ/m2
=
1.079.052.674 đồng
c. Giá trị xây dựng hàng rào:
60 m x
1.856.464 đ/m
=
111.387.848 đồng
Giá trị hợp đồng (a+b+c) = 9.503.074.510 đồng

Làm tròn: 9.503.075.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ năm trăm linh ba triệu không trăm bảy mươi lăm ngàn đồng chẵn).

Giá trị Hợp đồng (tạm tính) trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng; không bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ. Khi Nhà nước thay đổi mức thuế suất thuế Giá trị gia tăng thì mức thuế Giá trị gia tăng trong hợp đồng này thay đổi theo đúng quy định của Nhà nước.

Giá trị hợp đồng chính thức là giá trị được tính trên cơ sở diện tích đất thực tế khi bàn giao và giá trị xây dựng công trình.

Giá trị của hợp đồng khi thanh lý chỉ thay đổi khi diện tích đất thực tế thay đổi so với diện tích đất trong hợp đồng.

ĐIỀU 4: THANH TOÁN:
4.1 Phương thức thanh toán

+ Đợt 1: Sau khi Bên A thông báo cho Bên B biết được quyền mua lô đất đã đăng ký theo quy định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Bên B tiến hành ký Hợp đồng và thanh toán cho Bên A 20% giá trị Hợp đồng tương đương với số tiền là: 1.900.615.000 đồng và ký hợp đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm triệu sáu trăm mười lăm ngàn đồng);

+ Đợt 2: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Bên B thanh toán tiếp cho Bên A 20% giá trị Hợp đồng tương đương với số tiền là: 1.900.615.000 đồng và ký hợp đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm triệu sáu trăm mười lăm ngàn đồng);

+ Đợt 3: Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Bên B thanh toán tiếp cho Bên A 20% giá trị Hợp đồng tương đương với số tiền là: 1.900.615.000 đồng và ký hợp đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm triệu sáu trăm mười lăm ngàn đồng);

+ Đợt 4: Trong thời hạn 270 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, Bên B thanh toán tiếp cho Bên A 20% giá trị Hợp đồng tương đương với số tiền là: 1.900.615.000 đồng và ký hợp đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm triệu sáu trăm mười lăm ngàn đồng);

+ Đợt 5: Sau khi xây dựng xong công trình, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Bên A thông báo, Bên B thanh toán 20% giá trị còn lại của Hợp đồng và nhận bàn giao nhà - đất để hoàn thiện công trình, tương đương với số tiền là: 1.900.615.000 đồng và ký hợp đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm triệu sáu trăm mười lăm ngàn đồng);

4.2 Hình thức và đồng tiền thanh toán

Bên A hoặc Sàn giao dịch bất động sản HUD thông báo cho khách hàng, khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng theo chi tiết sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN

+Số tài khoản: 05411 3668 3668 – Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thăng Long;

+ Địa chỉ Ngân hàng: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Đồng tiền thanh toán là VNĐ.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
5.1 Quyền của Bên A:

a.Yêu cầu Bên B trả đủ tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận nêu tại Điều 3 và Điều 4 của Hợp đồng này;

b.Yêu cầu Bên B nhận bàn giao nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Điều 10 của Hợp đồng này;

c.Yêu cầu Bên B nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật.

d.Giám sát quá trình hoàn thiện nhà của bên B theo đúng tiến độ và quy trình hoàn thiện được thỏa thuận giữa hai bên trong Hợp đồng.

5.2 Nghĩa vụ của Bên A:

a.Đảm bảo tính hợp pháp đối với việc chuyển nhượng QSHNƠ & QSDĐƠ cho Bên B.

b.Thiết kế căn nhà đúng theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

c.Thi công phần thô đúng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo quy chuẩn xây dựng hiện hành.

d.Cung cấp điện thế 1 pha 220V đến tường rào phía bên ngoài, cấp điểm đấu nối nước đến vỉa hè ô đất và hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng điện nước với các cơ quan cung cấp, quản lý điện, nước.

e.Thông báo bằng văn bản ngay cho Bên B biết nếu Bên A có sự thay đổi về trụ sở làm việc.

f.Bàn giao nhà ở cho Bên B theo đúng thỏa thuận nêu tại khoản 10.7 Điều 10 của Hợp đồng này. Thời gian bàn giao nhà cho Bên B: Dự kiến Quý 1 năm 2014.

g.Bảo quản nhà ở trong thời gian chưa bàn giao nhà cho Bên B.

h.Phối hợp với Bên B chuẩn bị các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất ở ghi tại Điều 2 của Hợp đồng này.

i.Cung cấp cho Bên B bản vẽ hoàn công ngôi nhà.

j.Trường hợp Bên A bàn giao nhà không đảm bảo tiến độ quy định, Bên A có trách nhiệm giải thích lý do chậm trễ và thông báo cho Bên B bằng văn bản trước 30 ngày để Bên B được biết.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
6.1 Quyền của Bên B:
a.Yêu cầu Bên A bàn giao nhà theo đúng thỏa thuận nêu tại Khoản 10.7 Điều 10 của Hợp đồng này.
6.2 Nghĩa vụ của Bên B:

a.Đảm bảo tư cách pháp lý, có đủ năng lực hành vi dân sự để ký kết Hợp đồng này. Nộp bản sao công chứng sổ hộ khẩu thường trú và bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân cho Bên A khi ký Hợp đồng này;

b.Thanh toán cho Bên A đầy đủ và đúng hạn Giá trị Hợp đồng theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Hợp đồng này. Chi trả phí dịch vụ chuyển tiền qua ngân hàng. Tự chịu trách nhiệm và đảm bảo tiền thanh toán tại hợp đồng này là hợp pháp;

c.Trường hợp Bên B chậm thanh toán theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này. Bên B phải chịu tiền lãi chậm thanh toán tương đương với số tiền chậm trả nhân với lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội tại thời điểm đó. Nếu sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đến hạn phải thanh toán mà Bên B vẫn chưa thanh toán theo Hợp đồng và tiền lãi chậm thanh toán thì được xem như hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng của Bên B, Bên A được quyền chuyển nhượng căn nhà trên cho khách hàng khác và chỉ hoàn trả lại tiền cho Bên B khi đã chuyển nhượng được căn nhà và quyền sử dụng đất trên cho khách hàng khác sau khi đã trừ các khoản tiền phạt và các phí tổn có liên quan;

d.Trường hợp Bên B dùng chính hợp đồng này thế chấp vay tiền ngân hàng để thanh toán cho Bên A thì phải tuân thủ các quy định về thủ tục vay vốn, thế chấp theo yêu cầu và chính sách cho vay của ngân hàng. Trường hợp Bên B chuyển nhượng Hợp đồng này cho bên thứ 3 thì phải tuân thủ các quy định của Pháp luật về việc chuyển nhượng Hợp đồng. Bên A sẽ tạo điều kiện để Bên B tiến hành các thủ tục trên trong phạm vi thẩm quyền của bên A;

e.Phối hợp với Bên A và nộp các giấy tờ liên quan để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ. Bên B hiểu rằng do việc cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ thuộc thẩm quyền cơ quan chức năng của Nhà nước, nên thủ tục và tiến độ xét duyệt hoàn toàn phụ thuộc vào cơ quan chức năng. Tuy nhiên, Bên A sẽ hỗ trợ để thúc đẩy việc cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ cho Bên B trong thời gian sớm nhất;

f.Thông báo bằng văn bản ngay cho Bên A biết nếu Bên B có sự thay đổi về địa chỉ thường trú và tạm trú;

g.Hoàn thiện nhà và đưa vào sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao công trình.Trong trường hợp Bên B chậm trễ việc hoàn thiện và đưa công trình vào sử dụng quá thời hạn 12 tháng trên thì Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với quy định của cơ quan Nhà nước về việc chậm đưa công trình vào sử dụng;

h.Trường hợp Bên B sửa chữa sau khi nhận bàn giao nhà xây thô mà ảnh hưởng đến kết cấu công trình thì Bên A hoàn toàn không chịu trách nhiệm về chất lượng công trình;

i.Không được thay đổi kiến trúc, kết cấu so với thiết kế đã được duyệt, không cơi nới thêm ra xung quanh, không xây cao thêm tầng làm ảnh hưởng đến kiến trúc quy hoạch chung của Dự án. Nếu Bên B thi công hoàn thiện nhà không đúng thiết kế được duyệt và vi phạm quy hoạch thì Bên B phải thực hiện việc dỡ bỏ, mọi chi phí phát sinh cho việc dỡ bỏ Bên B phải thanh toán;

j.Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản các công trình hạ tầng như hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, sân, hè, đường... như lúc nhận bàn giao nhà. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nội quy, quy định của đơn vị chủ quản. Trong quá trình hoàn thiện, nếu Bên B gây hư hỏng các công trình hạ tầng thì phải sửa chữa trả lại nguyên trạng ban đầu hoặc bồi hoàn theo mức độ hư hỏng thực tế. Mọi hư hỏng do hoàn thiện công trình gây ra đều được quy vào trách nhiệm của Bên B;

k.Khi hoàn thiện phải tự quản lý, bảo vệ trật tự, máy móc, thiết bị xây dựng và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong công trình;

l.Ký hợp đồng lắp đặt và sử dụng điện, nước với các cơ quan cung cấp - quản lý điện, nước và có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn: Tiền điện, tiền nước cho các đơn vị cung cấp;

m.Thanh toán tiền vệ sinh môi trường trong khu đô thị cho đơn vị quản lý khu đô thị khi nhận bàn giao nhà;

n.Bên B nộp thuế nhà, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các nghĩa vụ với nhà nước tính từ ngày Bên B nhận bàn giao nhà;

o.Trường hợp Bên A thông báo đến nhận bàn giao nhà mà Bên B không đến nhận, thì Bên B phải có nghĩa vụ nộp các khoản thuế nhà, đất và các chi phí theo quy định Nhà nước thuộc quyền ngưởi sở hữu tính từ ngày Bên A ấn định bàn giao nhà;

p.Khoản thu phí quản lý vận hành khu đô thị:

-Căn cứ Công văn số 2025/HUD-HĐTV ngày 19/6/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị - HUD: Bên B có trách nhiệm thanh toán chi phí dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị (tạm thu) trong 03 năm đầu tiên cho Bên A - khoản chi phí này không nằm trong giá trị hợp đồng, thời gian tính chi phí này bắt đầu từ thời điểm Bên B nhận bàn giao nhà (không phụ thuộc vào việc có sử dụng nhà ở hay không sử dụng). Khoản thu này sẽ được Bên A thông báo bằng văn bản cho Bên B trước khi nhận bàn giao nhà. Cụ thể như sau:

+ Biệt thự: 2.500 đồng/m2 ®ất/tháng x 200 m2 đất x 36 tháng = 18.000.000 đồng

(Bằng chữ: Mười tám triệu đồng chẵn).

-Kể từ năm thứ 4, phí quản lý sẽ được điều chỉnh tăng giảm hàng năm theo chỉ số CPI của năm trước đó;

q.Trước khi hoàn thiện nhà Bên B phải đặt cọc 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn) cho bên A để đảm bảo việc hoàn thiện nhà theo đúng quy trình hoàn thiện nhà ở tại dự án do Bên A ban hành. Số tiền này sẽ được hoàn trả sau khi Bên B hoàn thiện xong và có biên bản xác nhận của Bên A về việc thực hiện đúng quy trình hoàn thiện nhà ở mà không gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng của Dự án và các công trình lân cận;

r.Tuân thủ quy định về quản lý khu đô thị.

ĐIỀU 7: GIẤY CHỨNG NHẬN QSHNƠ & QSDĐƠ

7.1Sau khi Bên B đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Hợp đồng và hoàn tất các thủ tục nhận bàn giao nhà ở, thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng QSHNƠ & QSDĐƠ, Bên A sẽ hướng dẫn Bên B hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ theo quy định của Pháp luật cho Bên B. Bên B chịu trách nhiệm cung cấp các giấy tờ cần thiết và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước;

7.2Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Bên A thông báo, Bên B có trách nhiệm liên hệ với Bên A để hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến việc cấp xin Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ. Sau thời hạn trên, Bên A sẽ không chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ xin cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ cho Bên B. Bên B có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại của hợp đồng cho Bên A và tự liên hệ với cơ quan chức năng làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ;

7.3Các Bên đồng ý và xác nhận rằng Bên A có nghĩa vụ xin cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ, việc cấp giấy này sẽ phụ thuộc vào các quy định của pháp luật, có hiệu lực tại thời điểm xin cấp giấy chứng nhận và quyết định của các cơ quan có thẩm quyền;

7.4Để tránh hiểu nhầm, các Bên xác nhận rằng Bên A sẽ nỗ lực để nhận được Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ cho Bên B, tuy nhiên Bên A sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm trễ hoặc chưa cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ cho Bên B;

7.5Các Bên đồng ý rằng: Bất kỳ và tất cả các loại thuế, phí, lệ phí (kể cả lệ phí trước bạ) phát sinh liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ cho Bên B, sẽ do Bên B chịu trách nhiệm thanh toán, Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A tất cả các khoản chi phí phát sinh trong quá trình tiến hành các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận nói trên trước khi nhận Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ;

7.6Khi đến nhận Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ, Bên B phải nộp lại bản gốc Hợp đồng này cùng các phiếu thu gốc cho Bên A.

ĐIỀU 8: BẤT KHẢ KHÁNG
8.1Bất khả kháng là những việc xảy ra ngoài mong muốn và vượt quá sự kiểm soát hợp lý của các Bên, phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành như: động đất, thiên tai, địch hoạ, sự thay đổi về chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, điều chỉnh quy hoạch của dự án.., dẫn đến việc Bên A không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng này;
8.2Không Bên nào phải chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này nếu như có nguyên nhân từ những trường hợp Bất khả kháng;
8.3Nếu một trong hai Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng này do Bất khả kháng, thì phải thông báo cho Bên kia được biết trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi xảy ra sự kiện Bất khả kháng.
ĐIỀU 9: MIỄN TRÁCH NHIỆM
9.1Bên A sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng gây ra do những thay đổi về chính sách, pháp luật của Nhà nước và trong trường hợp Bất khả kháng;
9.2Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, Bên A không chịu trách nhiệm về mọi khiếu nại, kiện tụng hoặc tranh chấp giữa Bên B và bên thứ ba;
9.3Bên A không chịu trách nhiệm trong trường hợp Bên B thay đổi địa chỉ liên hệ mà không thông báo bằng văn bản cho Bên A biết.
ĐIỀU 10: BẢO HÀNH VÀ THỜI GIAN BÀN GIAO NHÀ
10.1 Thời hạn bảo hành theo quy định tại Điều 46 của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, là mười hai (12) tháng kể từ ngày Bên A thông báo ngày bàn giao nhà cho Bên B;
10.2 Phạm vi bảo hành không bao gồm các thiệt hại, hư hỏng do kết quả của các nguyên nhân sau:
+ Lỗi, sự bất cẩn hoặc sử dụng sai chức năng hoặc sửa chữa thay đổi chức năng, mục đích sử dụng ngôi nhà của Bên B.
+ Hao mòn thông thường theo thời gian.
+ Sự kiện Bất khả kháng.
+ Thiên tai, địch họa.
10.3 Trong thời hạn bảo hành, Bên B có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho bên A trong vòng hai (2) ngày kể từ ngày Bên B phát hiện những hư hỏng, sai sót của ngôi nhà và hạn chế tối đa các thiệt hại phát sinh từ hư hỏng, sai sót trên. Nếu Bên B chậm thông báo hoặc không thực hiện mọi nỗ lực nhằm hạn chế các thiệt hại phát sinh, thì Bên A có quyền giảm bớt trách nhiệm bảo hành tương ứng;
10.4 Trong thời hạn bảo hành, tuỳ theo quyết định của Bên A việc bảo hành sẽ được thực hiện bằng cách thay thế hoặc sửa chữa các hạng mục sai sót của ngôi nhà nhằm đạt kết quả tương tự tình trạng tại thời điểm bào giao nhà. Công tác bảo hành được thực hiện bởi Bên A hoặc cá nhân, tổ chức được Bên A uỷ quyền hoặc chính Bên B nếu được đồng ý bằng văn bản của Bên A. Trong trường hợp công tác bảo hành được thực hiện bởi chính Bên B, Bên A có nghĩa vụ thanh toán chi phí bảo hành hợp lý theo quy định hiện hành của Nhà nước để thay thế hoặc sửa chữa các hạng mục sai sót của ngôi nhà nhằm đạt kết quả tương tự tình trạng tại thời điểm bàn giao ngôi nhà;
10.5 Ngay sau khi nhận được thông báo phát hiện hư hỏng của Bên B, trong vòng ba (3) ngày làm việc, Bên A sẽ liên hệ với Bên B và mời các đơn vị liên quan đến xác định nguyên nhân và khắc phục;
10.6 Sau thời hạn bảo hành theo quy định của Luật Nhà ở, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc trách nhiệm của Bên B;
10.7 Thời gian bàn giao nhà: Dự kiến quý 1 năm 2014.
ĐIỀU 11: THÔNG TIN VÀ THÔNG BÁO
11.1 Thông báo của Bên A có thể do Bên A trực tiếp ký phát hành, hoặc do Sàn Giao dịch Bất động sản HUD ký phát hành.
+ Địa chỉ nhận thông báo của Bên B gửi cho Bên A là: Sàn giao dịch bất động sản HUD – Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà V-Tower, số 649 Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
+ Địa chỉ nhận thông báo của Bên A gửi cho Bên B là địa chỉ liên hệ của Bên B tại trang 3 của Hợp đồng này;
11.2 Tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện Hợp đồng đều phải được làm bằng văn bản và gửi đến địa chỉ tại điều 11.1 hoặc địa chỉ thay đổi sau này theo Thông báo bằng văn bản của các Bên;
11.3 Tất cả các Thông báo sẽ được gửi bằng thư qua đường bưu điện hoặc chuyển tay. Thông báo bằng thư được coi là đã gửi vào ngày đóng dấu bưu điện. Trường hợp Thông báo có dấu bưu điện đến đúng địa chỉ tại Điều 11.1 mà không có người nhận thì cũng được xem như đã nhận (trừ trường hợp đã có thông báo thay đổi địa chỉ khác bằng văn bản), các bên không có quyền khiếu nại về nhau;
11.4 Ngày nhận Thông báo theo quy định tại Hợp đồng được coi là sau ba (3) ngày kể từ ngày đóng dấu bưu điện trong trường hợp Thông báo được gửi qua đường bưu điện;
11.5 Khi một Bên nhận được Thông báo có đóng dấu khẩn, Bên nhận phải trả lời trong vòng một (01) ngày kể từ ngày nhận được Thông báo. Đối với các Thông báo khác, Bên nhận phải trả lời trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày nhận được;
11.6 Tất cả mọi thông báo bằng văn bản của các Bên là một bộ phận không tách rời khởi Hợp đồng này.
ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

12.1 Sau khi Hợp đồng được ký kết, nếu Bên nào đơn phương chấm dứt Hợp đồng, Bên đó sẽ phải chịu phạt bằng 5% (năm phần trăm) giá trị hợp đồng và chịu các phí tổn khác có liên quan (nếu có);

12.2Trường hợp Bên B không đến nhận bàn giao ngôi nhà theo thông báo về thời gian của Bên A thì Bên A sẽ tính thêm chi phí bảo quản ngôi nhà cho thời gian chậm tiếp nhận là năm mươi nghìn đồng một ngày (50.000đ/ngày).

12.3Sau ba mươi (30) ngày mà Bên B vẫn chưa đến nhận nhà thì Hợp đồng này mặc nhiên hết hiệu lực pháp lý; Bên A có quyền chuyển nhượng ngôi nhà gắn liền với đất trên cho đối tượng khác. Bên A chỉ trả lại số tiền mà Bên B đã nộp sau khi đã chuyển nhượng ngôi nhà gắn liền với đất trên cho đối tượng khác và Bên B sẽ phải nộp phạt bằng năm phần trăm (5%) Giá trị Hợp đồng.

ĐIỀU 13: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

13.1 Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng, được toàn quyền quyết định về việc thanh lý Hợp đồng và không bị phạt, không phải bồi thường thiệt hại cho Bên B trong trường hợp Bên B vi phạm các quy định tại Điều 4, Điều 6, Điều 12 của Hợp đồng này. Trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt 5% (năm phần trăm) giá trị Hợp đồng và Bên A có quyền chuyển nhượng ngôi nhà gắn liền với đất cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không phải thông báo trước cho Bên B. Bên A sẽ chỉ hoàn trả lại số tiền Bên B đã thanh toán (nếu có) khi đã chuyển nhượng ngôi nhà gắn liền với đất cho đối tượng khác sau khi đã trừ các khoản tiền phạt, lãi chậm thanh toán và các phí tổn có liên quan;

13.2 Hai Bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng;

13.3 Hợp đồng đã được thực hiện xong, được thể hiện bằng biên bản thanh lý hợp đồng;

ĐIỀU 14: CHUYỂN GIAO QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

14.1Bên B có quyền thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê để ở, tặng cho và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về nhà ở sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với ngôi nhà đó;

14.2Trong trường hợp chưa nhận bàn giao nhà ở từ bên A nhưng Bên B thực hiện chuyển nhượng Hợp đồng này cho người thứ ba thì các Bên phải thực hiện đúng thủ tục theo quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng;

14.3Trong cả hai trường hợp nêu tại khoản 14.1 và 14.2 của Điều này, người mua nhà ở hoặc người nhận chuyển nhượng Hợp đồng được hưởng quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ của Bên B quy định trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 15: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

15.1Bên A cam kết nhà ở nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này thuộc quyền sở hữu của Bên A và không thuộc diện bị cấm giao dịch theo quy định của pháp luật;

15.2Bên B được phép sử dụng phần diện tích công cộng của khu đô thị trong sinh hoạt;

15.3Bên B cam kết đã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về nhà ở;

15.4Việc ký kết Hợp đồng do hai bên hoàn toàn tự nguyện, thống nhất và cùng cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong Hợp đồng sau khi Bên A giới thiệu và Bên B đã hiểu rõ các nội dung trong Hợp đồng;

15.5Các tài liệu kèm theo Hợp đồng: Bản vẽ mặt bằng quy hoạch tổng thể, chia lô của ô đất, bản vẽ thiết kế kiến trúc ngôi nhà;

15.6Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu phát sinh tranh chấp, Bên A chỉ làm việc trực tiếp với Bên B (người đứng tên ký hợp đồng) để giải quyết mà không làm việc với bất kỳ người nào khác. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này sẽ được hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp hoà giải, thương lượng không đạt kết quả thì tranh chấp sẽ được đưa ra Toà dân sự Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội giải quyết. Phán quyết của Toà án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải thực hiện;

15.7Hợp đồng này không có giá trị cầm cố, thế chấp trừ khi có thỏa thuận đồng ý giữa hai bên bằng văn bản.

15.8Để đảm bảo quyền lợi cho Bên B, nếu Bên B làm mất hợp đồng thì phải thông báo ngay bằng văn bản có xác nhận của cơ quan Công an cho Bên A, Bên A không cấp hợp đồng mới cho Bên B;

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai Bên ký, được lập thành 06 bản, mỗi bản có 13 trang, các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 05 bản và Bên B giữ 01 bản để làm cơ sở thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B

Tin mới hơn:

CHUNG CƯ ĐANG BÁN KHÁC
Tiêu đề Diện tích Giá bán Ngày đăng
Bán gấp biệt thự 10,5 tỷ TT6 Tây Nam Linh Đàm 200m2 28.09.2015
Cần bán lô góc biệt thự TT6C Tây Nam Linh Đàm 28.09.2015
Biệt thự tây nam linh đàm - bán căn góc TT6D giá gốc 238,9m2 Liên Hệ 15.04.2014
Biệt thự TT6D Tây nam linh đàm ô số 11 giá gốc Liên Hệ 15.04.2014
Bán gấp biệt thự TT6C tây nam linh đàm DT 201m2 201m2 Liên Hệ 15.04.2014
Biệt thự tây nam linh đàm - TT6D giá rẻ 200m2 Liên Hệ 15.04.2014
biệt thự tây nam linh đàm - TT6C ô số 12 200m2 Liên Hệ 15.04.2014
Bán biệt thự TT6C tây nam linh đàm - lô số 19 DT 201,4m2 201,4m2 Liên Hệ 14.04.2014
Biệt thự tây nam linh đàm - TT6C DT 200m2 200m2 Liên Hệ 14.04.2014
Biệt thự TT4, TT5, TT6 Tây Nam Linh Đàm Liên Hệ 14.04.2014
Phân phối trực tiếp biệt thự Tây Nam Linh Đàm lô TT1, TT5, TT6 Liên Hệ 14.04.2014
Biệt thự TT6A tây nam linh đàm Liên Hệ 14.04.2014
Biệt thự TT6C tây nam linh đàm hướng Nam giá gốc 210m2 Liên Hệ 14.04.2014
Cần bán gấp biệt thự TT6D tây nam linh đàm ô số 20 giá gốc 200m2 Liên Hệ 11.04.2014
Bán biệt thự tây nam linh đàm lô góc mặt tiền đẹp giá gốc 197,5m2 Liên Hệ 11.04.2014
Bán Biệt thự TT6D ô 10,11 tây nam linh đàm 200m2 Liên Hệ 11.04.2014
Nhượng lại biệt thự TT6D tây nam linh đàm DT 200m2 200m2 Liên Hệ 11.04.2014
Chính chủ cần bán gấp biệt thự TT6C tây nam linh đàm DT 200m2 200m2 Liên Hệ 11.04.2014
Biệt thự TT6C Tây Nam linh Đàm - Biệt thự song lập 201m2 Liên Hệ 11.04.2014
Bán biệt thự Tây Nam Linh Đàm lô TT6D, diện tích 200m2 200m2 Liên Hệ 11.04.2014
Bán biệt thự TT6D ô 8 Tây Nam Linh Đàm DT 197,5m2 197,5m2 Liên Hệ 11.04.2014
Cần bán gấp lô góc TT6D biệt thự Tây Nam Linh Đàm 201m2 Liên Hệ 11.04.2014
Bán gấp lô góc TT6D Biệt thự Tây Nam Linh Đàm vị trí đẹp 201m2 Liên Hệ 11.04.2014
Bán biệt thự Tây Nam Linh Đàm TT6C giá hấp dẫn 200m2 Liên Hệ 10.04.2014
Cần bán lô góc nhìn vườn hoa khu TT6D Tây Nam Hồ Linh Đàm 198m2 Liên Hệ 10.04.2014
Bán biệt thự TT6D Tây Nam Linh Đàm ô số 14,15,16 200m2 Liên Hệ 10.04.2014
Nhượng lại suất ngoại giao biệt thự TT6C Tây Nam Linh Đàm DT 197,5m2 197,5m2 Liên Hệ 10.04.2014
Chính chủ bán ô góc biệt thự TT6C tây nam linh đàm giá rẻ 237,9m2 Liên Hệ 10.04.2014
Mở bán độc quyền biệt thự TT6 Tây Nam Linh Đàm Liên Hệ 10.04.2014
Phân phối biệt thự TT6D tây nam linh đàm giá gốc chủ đầu tư 200m2 Liên Hệ 10.04.2014
Cần bán gấp căn biệt thự tây nam linh đàm dãy TT6D hướng Nam. 200m2 Liên Hệ 10.04.2014
Phân phối độc quyền biệt thự TT6C,D tây nam linh đàm 200m2 Liên Hệ 08.04.2014
Bán biệt thự Tây Nam Linh Đàm TT6C 200m2 Liên Hệ 08.04.2014
Biệt thự TT6C tây nam linh đàm hướng Đông Nam, DT 201m2 201m2 Liên Hệ 07.04.2014
Bán ô góc biệt thự TT6D ô số 8, 9 tây nam linh đàm 197,5m2 Liên Hệ 07.04.2014
Bán ô góc biệt thự TT6D tây nam linh đàm DT 201,4m2 201,4m2 Liên Hệ 07.04.2014
Bán gấp biệt thự TT6C tây nam linh đàm, DT 200m2 hướng tây bắc 200m2 Liên Hệ 07.04.2014
Tôi cần bán gấp biệt thự TT6C tây nam linh đàm 201m2 Liên Hệ 07.04.2014
Bán suất ngoại giao biệt thự TT6D tây nam linh đàm 200m2 Liên Hệ 07.04.2014
Phân phối chính thức biệt thự TT6 tây nam Linh Đàm Liên Hệ 07.04.2014
Mở bán biệt thự TT6D tây nam linh đàm giá cạnh tranh 200m2 Liên Hệ 07.04.2014
Biệt thự TT6C ô 15 đến ô 18 tây nam linh đàm 200m2 Liên Hệ 07.04.2014
Tôi cần bán Biệt thự TT6D ô 12 tây nam linh đàm giá rẻ 200m2 Liên Hệ 05.04.2014
Biệt thự tây nam linh đàm - dãy TT6 Liên Hệ 05.04.2014
Biệt thự TT6 dãy A biệt thự tây nam hồ linh đàm 200m2 Liên Hệ 04.04.2014
Bán suất giao giao biệt thự TT6A tây nam linh đàm, diện tích 280m2 280m2 Liên Hệ 03.04.2014
Biệt thự TT6D ô 10 tây nam linh đàm, hướng tây nam 200m2 Liên Hệ 03.04.2014
Cần bán biệt thự tây nam linh đàm DT 200m2 giá rẻ 200m2 Liên Hệ 03.04.2014
Bán biệt thự Tây Nam Linh Đàm, TT6B Tây Nam Hồ Linh Đàm giá gốc 200m2 Liên Hệ 03.04.2014
Biệt thự TT6C tây nam linh đàm, DT 200m2, đường 30m 200m2 Liên Hệ 02.04.2014
Chính thứ mở bán biệt thự TT6 tây nam linh đàm Liên Hệ 02.04.2014
PHÂN PHỐI BIỆT THỰ TÂY NAM LINH ĐÀM - HOÀNG MAI - HÀ NỘI Liên Hệ 01.04.2014
Bán biệt thự tây nam linh đàm DT 20m2, đường 24m 200m2 Liên Hệ 28.03.2014
Biệt thự tây nam linh đàm lô TT6C 200m2 Liên Hệ 26.03.2014
Biệt thự TT6B, DT 200m2 tây nam linh đàm 200m2 Liên Hệ 26.03.2014
Phân phối độc quyền biệt thự Tây Nam Linh Đàm Liên Hệ 26.03.2014
Biệt thự tây nam linh đàm - ký hợp đồng HUD Liên Hệ 26.03.2014
Phân phối biệt thự Tây Nam Linh Đàm ký HĐ trực tiếp chủ đầu tư HUD Liên Hệ 12.03.2014
TT6C Tây Nam Linh Đàm, Biệt thự song lập bán gấp 201m2 Liên Hệ 11.03.2014
Bán biệt thự tây nam hồ linh đàm 200m2 Liên Hệ 11.03.2014
Biệt thự TT6D ô 15,16 tây nam linh đàm 200m2 Liên Hệ 11.03.2014
Bán biệt thự song lập TT6A diện tích 200m2 tây nam linh đàm 200m2 Liên Hệ 08.03.2014
Tôi cần chuyển nhượng Biệt thự TT6B tây nam linh đàm 200m2 Liên Hệ 08.03.2014
Tôi cần bán biệt thự TT6D tây nam linh đàm giá gốc 200m2 Liên Hệ 08.03.2014
Cần bán các suất biệt thự tây nam linh đàm Liên Hệ 07.03.2014
Bán BT tây nam linh đàm TT6D 201m2 Liên Hệ 06.03.2014
Bán Biệt Thự Tây Nam linh Đàm 200m2 nhìn vườn hoa 200m2 Liên Hệ 06.03.2014
Chuyển nhượng biệt thự TT6D ô 16 tây nam linh đàm 200m2 Liên Hệ 05.03.2014
Bán biệt thự Tt6C tây nam hồ linh đàm 200m2 Liên Hệ 03.03.2014
Biệt thự TT6D tây nam linh đàm, hướng Tây Nam 200m2 Liên Hệ 03.03.2014
Bán gấp biệt thự TT6C tây nam linh đàm 201m2 Liên Hệ 01.03.2014
Bán biệt thự tây nam linh đàm TT6 ô số 9 200m2 Liên Hệ 01.03.2014
Biệt thự TT6D tây nam linh đàm ô số 16 diện tích 200m2 200m2 Liên Hệ 01.03.2014
Bán biệt thự TT6D hướng Đông Bắc tây nam linh đàm 200m2 Liên Hệ 28.02.2014
Bán biệt thự TT6C tây nam linh đàm giá cạnh tranh 200m2 Liên Hệ 28.02.2014
Bán biệt thự TT6C - Biệt thự tây nam linh đàm 200m2 Liên Hệ 27.02.2014
Tôi cần bán một số căn biệt thự Tt6D tây nam linh đàm giá rẻ 200m2 Liên Hệ 27.02.2014
Bán biệt thự TT6C tây nam linh đàm diện tích 200m2 giá gốc 200m2 Liên Hệ 26.02.2014
Bán biệt thự TT6 tây nam linh đàm - liên hệ ngay để đặt mua Liên Hệ 26.02.2014
Biệt thự TT6C tây nam linh đàm giá cạnh tranh 200m2 Liên Hệ 24.02.2014
Bán biệt thự tây nam linh đàm TT6D hướng Đông Nam 291,1m2 Liên Hệ 24.02.2014
Biệt thự tây nam linh đàm - Bán TT6A giá rẻ 282m2 Liên Hệ 24.02.2014
Bán suất ngoại giao căn góc biệt thự TT6A tây nam linh đàm 287,5m2 Liên Hệ 24.02.2014
Cần chuyển nhượng TT6D ô số 10 biệt thự tây nam linh đàm Liên Hệ 22.02.2014
Cần chuyển nhượng biệt thự TT6C ô 9 tây nam linh đàm Liên Hệ 19.02.2014
Cần chuyển nhượng biệt thự TT6 dãy A các ô 2-9 200m2 Liên Hệ 19.02.2014
Biệt thự tây nam linh đàm - ô số 14 TT6C 200m2 Liên Hệ 18.02.2014
Bán biệt thự TT6 ô số 12 - Biệt thự tây nam linh đàm 200m2 Liên Hệ 18.02.2014
cần chuyên nhượng biệt thự TT6C ô 12 đến ô 20 tây nam linh đàm 200m2 Liên Hệ 14.02.2014
Biệt thự TT6D ô 9 - Biệt thự tây nam linh đàm 197,5m2 Liên Hệ 14.02.2014
Cần chuyển nhượng suất ngoại giao TT6D Tây nam linh đàm 200m2 Liên Hệ 12.02.2014
Biệt thự Tây Nam Linh Đàm TT6A bán gấp 200m2 Liên Hệ 12.02.2014
Bán BT TT6B Tây Nam linh Đàm 180m2 nhìn vườn hoa 180m2 Liên Hệ 23.01.2014
Bán biệt thự TT6C,TT6D Tây Nam Linh Đàm giá gốc 200m2 48 tr/m2 11.01.2014
Bán biệt thự tây nam linh đàm 200m2 liên hệ 11.01.2014
Bán biệt thự TT6A Tây nam Linh đàm Giá gốc hợp đồng 200m2 Liên hệ 06.12.2013
Bán biệt thự TT6A Tây nam linh đàm giá gốc hợp đồng 200m2 Liên hệ 16.11.2013
DỰ ÁN CHUNG CƯ LIÊN QUAN
Tiêu đề Diện tích Giá bán Ngày đăng
Bán biệt thự TT6D Tây nam linh đàm giá gốc 200m2 liên hê 16.11.2013